Стакан фарф. с нос. №8 на 2 л

Стакан фарф. с нос. №8 на 2 л

Стакан фарф. с нос. №7 на 1л

Стакан фарф. с нос. №7 на 1л

Стакан фарф. с нос. №6 на 600 мл

Стакан фарф. с нос. №6 на 600 мл

Стакан фарф. с нос. №5 на 400 мл

Стакан фарф. с нос. №5 на 400 мл

Стакан фарф. с нос. №4 на 250 мл

Стакан фарф. с нос. №4 на 250 мл

Стакан фарф. с нос. №3 на 150 мл

Стакан фарф. с нос. №3 на 150 мл

Стакан фарф. с нос. №2 на 50мл

Стакан фарф. с нос. №2 на 50мл

Стакан фарф. с нос. №1 на 25 мл

Стакан фарф. с нос. №1 на 25 мл

Стакан фарф. с нос. на 275 мл

Стакан фарф. с нос. на 275 мл